David Rath - Životopis

Životopis Davida Ratha je velice pestrý, my se vám budeme snažit vypíchnout ty nejzajímavější momenty jeho osobního, ale i pracovního...

formy podnikání

Formy Podnikání

Jaká forma podnikání je pro vás ta pravá?

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání je v České republice jednou z nejrozšířenějších forem podnikání. Jedná se o podnikání fyzické osoby, která je zapsána v Živnostenském rejstříku. Živnostník ručí za své závazky celým svým majetkem. Existují dva typy živností: ohlašovací a koncesované....