Korupční kauza David Rath

Nás na začátku bude zajímat to, co předcházelo oné mediálně propírané kauze pana Ratha. MUDr. David Rath vystudoval 1. lékařskou...

David Rath a krabice

Korupce je temnou skvrnou na tváři každé společnosti a Česká republika není výjimkou. Jedna z nejvýraznějších kapitol v této nepěkné...

článek o podnikateli ivanu heckovi

Ivan Hecko Podnikatel

Ivan Hecko: Podnikatel s vizí

Počátky kariéry Ivana Hecka Ivanův zájem o [doplňte obor] se projevil už v raném věku. Silným impulsem byl [popište událost, která ovlivnila Ivana v jeho dětství/mládí]. Po absolvování [název školy] se Ivan rozhodl dále rozvíjet svůj talent na [název instituce]. Během studií se aktivně zapojoval do [popište aktivity...