David Rath - Životopis

Životopis Davida Ratha je velice pestrý, my se vám budeme snažit vypíchnout ty nejzajímavější momenty jeho osobního, ale i pracovního...

monetika recenze

Monetika Recenze

Monetika recenze: Co o ní říkají uživatelé?

Co je Monetika? Monetika je obor, který se zabývá penězi a jejich fungováním v ekonomice. Zkoumá funkce, vlastnosti a vývoj peněz, a také jejich vliv na ceny, úrokové sazby, investice a další ekonomické ukazatele. Monetika se dělí na dvě hlavní oblasti: monetární teorii a monetární politiku. Monetární teorie se zabývá...