David Rath - Životopis

Životopis Davida Ratha je velice pestrý, my se vám budeme snažit vypíchnout ty nejzajímavější momenty jeho osobního, ale i pracovního...

čed

Čed

ČED: Zelená naděje, nebo politický kalkul?

Vznik a cíle ČED Česká ekologická dohoda (ČED) vznikla jako reakce na sílící klimatickou krizi a potřebu chránit životní prostředí v České republice. Hlavním impulsem pro její vznik byla společenská poptávka po konkrétních krocích a závazcích ze strany státu, firem i jednotlivců. Cílem ČED je dosáhnout uhlíkové...