Stavební práce DPH 2024: Co se mění pro podnikatele?

Stavební Práce Dph 2024

id="zakladni-sazba-dph-2024">Základní sazba DPH 2024

V roce 2024 nás nečekají žádné změny v základní sazbě DPH. Ta zůstává na 21 %. Stejně tak zůstává zachována i snížená sazba DPH ve výši 15 % a druhá snížená sazba ve výši 10 %. Pro stavební práce bohužel stále platí základní sazba DPH ve výši 21 %. To se týká jak novostaveb, tak i rekonstrukcí a oprav stávajících budov. Snížená sazba DPH se na stavební práce nevztahuje, a to ani v případě, že se jedná o sociální bydlení nebo energeticky úsporné stavby. Výjimku tvoří pouze některé vybrané služby, například instalace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie, kde se uplatňuje snížená sazba DPH ve výši 15 %. Pro stavební firmy a řemeslníky tak zůstává situace v oblasti DPH i v roce 2024 neměnná.

Snížená sazba DPH 2024

V roce 2024 se očekávají změny v oblasti DPH na stavební práce. Ačkoliv se očekává zachování stávající struktury sazeb DPH, tedy základní sazby 21 %, snížené sazby 15 % a druhé snížené sazby 10 %, není vyloučeno, že dojde k úpravě některých aspektů. Pro stavební firmy a zákazníky je klíčové sledovat, zda se změny dotknou definice stavebních prací podléhajících snížené sazbě DPH. V současnosti platí, že snížená sazba DPH se uplatňuje například na rekonstrukce a opravy bytů a domů, zatímco novostavby spadají pod základní sazbu DPH.

Pro řadu stavebních firem a klientů by rozšíření definice stavebních prací podléhajících snížené sazbě DPH znamenalo značnou úsporu. Naopak, zúžení definice by mohlo vést k nárůstu cen stavebních prací. Je proto důležité sledovat aktuální informace a vývoj v oblasti legislativy.

Pro získání přesných a aktuálních informací doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy České republiky nebo se obrátit na daňového poradce.

Stavební práce se sníženou sazbou

Od roku 2024 nás čekají změny v DPH, které se dotknou i stavebních prací. Zatímco v roce 2023 se na vybrané stavební práce vztahuje snížená sazba DPH 15 %, od 1. ledna 2024 se vracíme k původním 21 %. Výjimku budou tvořit pouze opravy a údržba bytových domů, na které se bude vztahovat snížená sazba DPH 12 %.

Tato změna s sebou přináší komplikace pro stavební firmy i pro ty, kteří plánují rekonstrukci či stavbu. Pro stavební firmy to znamená nutnost upravit ceníky a smluvní podmínky. Pro zákazníky pak zdražení stavebních prací. Pokud plánujete rekonstrukci či stavbu, je vhodné ji stihnout ještě v roce 2023, abyste ušetřili na DPH. V opačném případě počítejte s navýšením ceny o 6 %.

stavební práce dph 2024

Podmínky pro uplatnění

Pro uplatnění snížené sazby DPH ve výši 12 % na stavební práce v roce 2024 je potřeba splnit několik podmínek. Především musí jít o práce uvedené v příloze č. 4 zákona o DPH. Jde o výčet stavebních a montážních prací prováděných na bytových domech a bytových jednotkách. Důležité je, aby se nejednalo o novostavbu rodinného domu. Snížená sazba se vztahuje pouze na rekonstrukce, opravy a modernizace stávajících bytových domů. Dále je nutné, aby stavební práce prováděla osoba registrovaná k DPH v tuzemsku. Vlastník nemovitosti musí být fyzickou osobou a nemovitost musí sloužit k jeho bydlení. V případě, že vlastník nemovitosti pronajímá bytovou jednotku, nemůže sníženou sazbu DPH uplatnit. Je také nutné dodržet pravidla pro vystavování faktur. Na faktuře musí být jasně specifikováno, že se jedná o stavební práce podléhající snížené sazbě DPH. Dále je nutné uvést číslo zákona, na jehož základě je snížená sazba uplatněna. Před zahájením stavebních prací je vždy vhodné konzultovat splnění všech podmínek s odborníkem, například daňovým poradcem.

Položka DPH 2023 DPH 2024
Rekonstrukce bytových jader 15% ?
Novostavby rodinných domů 15% ?

Pozor na změny!

Rok 2024 se nezadržitelně blíží a s ním i plánované změny v oblasti DPH, které se dotknou i stavebních prací. Ať už jste stavební firma, řemeslník, nebo plánujete rekonstrukci domu, je načase zbystřit a zjistit, co se chystá. Jednou z nejdůležitějších novinek je sjednocení sazeb DPH. Zatímco doposud se na stavební práce vztahovaly dvě sazby – 15% a 21% – od roku 2024 by měla platit pouze jedna, a to ve výši 21%. To pro někoho může znamenat zdražení, pro jiné naopak zjednodušení administrativy. Další změnou, která se dotkne stavebnictví, je zrušení osvobození od DPH pro drobné stavební práce. Doposud si drobní řemeslníci mohli účtovat bez DPH, pokud jejich obrat za tyto služby nepřesáhl určitou hranici. Od roku 2024 by však tato výjimka měla být zrušena, což pro některé řemeslníky může znamenat komplikaci. Je proto důležité sledovat aktuální informace a včas se na změny připravit.

Stavební práce a DPH v roce 2024? To je jako snažit se předpovědět počasí na příští rok. Může být slunečno, může pršet, a nebo nás zasáhne nečekaná sněhová bouře.

Božena Černá

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) se od 1. ledna 2017 stala povinností pro vybrané sektory podnikání. Ačkoliv se EET v roce 2023 pozastavila, je důležité sledovat vývoj legislativy, jelikož její návrat v budoucnu nelze vyloučit. Pro stavební práce a DPH v roce 2024 to znamená, že ačkoliv EET aktuálně není aktivní, je nutné být připraven na případné změny.

stavební práce dph 2024

V případě, že by se EET v roce 2024 opět zavedla, by se pravděpodobně dotkla i stavebních prací. To by znamenalo povinnost evidovat tržby z provedených stavebních prací elektronicky a odesílat údaje o nich online Finanční správě. Pro podnikatele v oblasti stavebnictví by to znamenalo nutnost pořídit si potřebné technické vybavení a software pro EET.

Zavedení EET má za cíl omezit daňové úniky a zefektivnit výběr daní. Pro podnikatele to znamená administrativní zátěž a náklady spojené s pořízením a provozem EET systému. V souvislosti s DPH na stavební práce v roce 2024 je důležité sledovat i další legislativní změny, které by mohly mít dopad na podnikání v tomto sektoru.

Kontrolní hlášení DPH

Od 1. ledna 2024 nás čekají v oblasti DPH na stavební práce změny. Kontrolní hlášení DPH se stane ještě důležitějším nástrojem pro kontrolu správného uplatňování daně. Při uplatňování režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací bude nutné věnovat zvýšenou pozornost správnému vyplnění kontrolního hlášení. V roce 2024 bude platit povinnost uvádět v kontrolním hlášení DPH i opravy staveb. Tato povinnost se týká jak dodavatelů, tak i odběratelů stavebních prací. Je proto důležité se s novinkami včas seznámit a přizpůsobit jim své účetní a daňové procesy. Pro správné vyplnění kontrolního hlášení DPH v souvislosti se stavebními pracemi je vhodné konzultovat aktuální legislativu a metodické pokyny Finanční správy. Správné a včasné plnění povinností spojených s DPH je klíčové pro předcházení sankcím a pokutám.

Novela stavebního zákona

V roce 2024 se plánuje novela stavebního zákona, která by mohla mít dopad i na oblast DPH u stavebních prací. Zatím není jasné, jaké konkrétní změny novela přinese a zda se dotknou i sazeb DPH. V současné době se na stavební práce vztahuje základní sazba DPH ve výši 21 %. Pro některé vybrané stavební práce, jako jsou rekonstrukce a opravy bytových domů, platí snížená sazba DPH ve výši 15 %.

Odborníci a zástupci stavebních firem s napětím očekávají, jak novela stavebního zákona ovlivní jejich podnikání. Diskutuje se například o možném rozšíření snížené sazby DPH na další typy stavebních prací. To by mohlo zlevnit výstavbu a rekonstrukce pro koncové zákazníky. Na druhou stranu by to mohlo znamenat i nižší příjmy pro státní rozpočet.

stavební práce dph 2024

Je proto důležité sledovat vývoj novely stavebního zákona a případné dopady na DPH u stavebních prací. Aktuální informace a novinky v této oblasti lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí ČR a Finanční správy ČR.

Vliv na ceny stavebních prací

Snížená sazba DPH na stavební práce z 15 % na 12 % v roce 2024 by mohla mít pozitivní vliv na ceny stavebních prací. Nižší DPH pro stavební firmy znamená menší daňovou zátěž, což by se mohlo promítnout do nižších cen pro koncové zákazníky. Nicméně, dopad snížení DPH na konečné ceny stavebních prací je ovlivněn řadou faktorů a nelze jednoznačně říci, zda se snížení DPH projeví v plné míře.

Mezi faktory, které ovlivňují ceny stavebních prací, patří například ceny stavebních materiálů, dostupnost a cena pracovní síly, inflace a další. V případě, že ceny stavebních materiálů nebo pracovní síly porostou, může být efekt snížení DPH na stavební práce částečně nebo zcela eliminován.

Je důležité si uvědomit, že snížení DPH na stavební práce je pouze jedním z faktorů, které ovlivňují konečnou cenu stavebních prací. Pro získání komplexního pohledu je nutné zohlednit všechny relevantní faktory a sledovat vývoj cen na trhu stavebnictví.

Doporučení pro podnikatele

Sledujte legislativní změny. Zákon o DPH se neustále vyvíjí a je klíčové být v obraze. Změny sazby DPH na stavební práce v roce 2024 můžou ovlivnit vaše podnikání. Projděte si aktuální informace na webových stránkách Finanční správy nebo se poraďte s daňovým poradcem. Správné zařazení stavebních prací do odpovídající sazby DPH je zásadní. Ne všechny stavební práce spadají pod stejnou sazbu. Věnujte pozornost detailům v zákonech a vyhláškách. Dobře si veďte účetnictví. Přehledná evidence vám usnadní život při kontrolách a pomůže předcházet chybám. Uchovávejte faktury a další dokumenty pečlivě a v souladu se zákonem. Využijte dostupné nástroje a software pro zjednodušení administrativy. Komunikujte se svými klienty. Informujte je o případných změnách DPH a jejich dopadu na cenu stavebních prací. Transparentnost a otevřená komunikace posílí vaši důvěryhodnost. Nebojte se požádat o pomoc. Pokud si nejste jistí v otázkách DPH, obraťte se na odborníka. Daňový poradce vám poskytne aktuální informace a pomůže s optimalizací vašich daňových povinností.

Publikováno: 03. 07. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Lucie Kliková

Tagy: stavební práce dph 2024 | dph na stavební práce v roce 2024